به گزارش تیمپرس ، با همکاری شرکت آفاکو و بنیاد علمی حریری، سمیناری با عنوان ” با علم روز و فناوری های جدید وارد بازار شویم” در شهر بابل برگزار شد .

نکته جالب این سمینار،تکمیل ظرفیت و اتمام بلیط چند روز قبل از برگزاری این دوره بود و به دلیل استقبال کم نظیر از این سمینار تصمیم گرفته شد که بار دیگر این دوره در فضایی بزرگتر برگزار شود.
طبق نظرسنجی های بعد از سمینار که به صورت مکتوب تهیه شده بود ، مهندس اشکان اسدپور به لطف سبک متفات ارائه خود و به همراه موضوعات جذاب، توانست رضایت 98% از شرکت کنندگان را جلب نماید و به گفته صاحبان کسب و کار ها و افرادی که در این سمینار شرکت داشتند، اطلاعات متفاوت از بازار و روش های درآمدزایی و تکنیک های فروش بیشتر جذاب ترین و پرطرفدارتین بخش هایی بود که ارائه شده بود.