رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، در بازدید از نمایشگاه سوغات، هدایا و مشاغل خانگی در مصلای بابل، تفاهم‌نامه ای با شرکت آفاکو به عنوان پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی منعقد کرد.

محمد رضا شافعیان، با حضور در نمایشگاه هدایا و سوغات مشاغل خانگی در بابل، نخست در غرفه جهاد دانشگاهی مستقر در نمایشگاه حضور یافت و در جریان گزارش فعالیت طرح ملی توسعه مشاغل خانگی این نهاد قرار گرفت.

در ادامه با هماهنگی‌های مدیر تجاری سازی و توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی مازندران، طی مراسمی با حضور  اشکان اسدپور، مدیر عامل شرکت آفاکو در زمینه ایجاد شبکه فروش مجازی  تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی ما بین جهاد دانشگاهی مازندران و شرکت آفاکو به عنوان پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی منعقد شد.