بعد از حضور مهندس اسدپور به عنوان جوانترین کارآفرین ملی در برنامه پر مخاطب پایش از شبکه یک صدا و سیما ، این بار به برنامه جشنواره کارآفرینی از همان شبکه  دعوت شدند تا بیشتر در مورد تغییر و تحولات بازار آینده و سرنوشت کسب و کارها صحبت داشته باشند.
در این برنامه قرار است تا از جدیدترین پلتفرم شرکت آفاکو به نام توکپا نیز رونمایی شود.

لازم به ذکر است که پلتفرم توکپا نسل نوین اجتماعی است که قرار است کلیه تامین کنندگان و فروشندگاه را به مصرف کننده نهایی در قالب یک شبکه متصل نماید