حضور مهندس اشکان اسدپور مدیرعامل شرکت آفاکو به عنوان کارآفرین نخبه  در حوزه تجارت الکترونیک در برنامه زنده پایش موجب شده تا بیش از پیش به توانایی های ایشان ایمان داشت.

ایشان با هدف رشد کسب و کارها مخصوصا مشاغل خورد و کوچک پلتفرمی با نام توکپا را خلق نموده که کاملا رایگان و در عین حال ابزاری جامع و کارآمد برای کلیه مشاغل می باشد.

در واقع این پلتفرم نسل نوین تجارت الکترونیکی است که در قالب شبکه اجتماعی-تجاری سعی دارد موج جدیدی از تجارت را در کشور ایجاد نماید.